Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
Q&A
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น อบต.แสนพัน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
E-service

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ประชากร
     ตำบลแสนพันมีประชากรทั้งสิ้น 2,711 คน
          เป็นชาย  1,354  คน
          เป็นหญิง 1,357  คน

ด้านการศึกษา
     โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง
     โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง ( ม. ต้นในโครงการขยายโอกาส )
     โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง
     โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง - แห่ง
     ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 6 แห่ง


สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     วัด 2 แห่ง
     สำนักสงฆ์ 3 แห่ง
     มัสยิด - แห่ง
     ศาลเจ้า - แห่ง
     โบสถ์ - แห่ง


ด้านสาธารณสุข
     โรงพยาบาลของรัฐ - แห่ง
     สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง
     สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง
     ร้านขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง
     อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     สถานีตำรวจ - แห่ง
     สถานีดับเพลิง - แห่ง


องค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน
เลขที่ 79 หมู่ที่ 4 ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110 
โทรศัพท์ : 0-4205-3555  โทรสาร : 0-4205-3555  อีเมล์ : admin@sanphan.go.th

www.sanphan.go.th