Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
Q&A
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น อบต.แสนพัน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
E-service

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ
     ครัวเรือนทั้งหมด จำนวน 782 ครัวเรือน
     ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพอย่างเดียว จำนวน ...... ครัวเรือน
     ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพมากกว่า 1 อาชีพ จำนวน ....... ครัวเรือน


การประกอบอาชีพหลักของประชากรตำบลแสนพันได้แก่
      การทำนา     
     ปลูกหอม กระเทียม ปลูกยาสูบ และพืชผักสวนครัว
     สัตว์เลี้ยง เช่น วัว ควาย หมู เป็ด และไก่


กรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน
     ครัวเรือนที่มีที่ดินทำกินของตนเอง ไม่ต้องเช่า มากกว่า - ครัวเรือน
     ครัวเรือนที่มีที่ดินทำกินของตนเอง และต้องเช่าเพิ่ม มากกว่า - ครัวเรือน
     ครัวเรือนไม่มีที่ดินทำกินของตนเองต้องเช่าทั้งหมด  มากกว่า - ครัวเรือน


หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
     ธนาคาร - แห่ง
     โรงแรม - แห่ง
     ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 5 แห่ง
     โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง


องค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน
เลขที่ 79 หมู่ที่ 4 ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110 
โทรศัพท์ : 0-4205-3555  โทรสาร : 0-4205-3555  อีเมล์ : admin@sanphan.go.th

www.sanphan.go.th