Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
Q&A
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น อบต.แสนพัน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
E-service

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 เม.ย. 2564 นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564
28 เม.ย. 2564 นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน การประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
02 เม.ย. 2564 นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
02 เม.ย. 2564 นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
30 มี.ค. 2564 นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
23 มี.ค. 2564 นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564
23 พ.ย. 2563 นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
23 พ.ย. 2563 นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ2562
01 ต.ค. 2563 นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน เรื่อง การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564
18 ก.ย. 2563 นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แสนพัน งานก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ 5- หมู่ 8 แยกออกเป็น 4 ช่วง

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน
เลขที่ 79 หมู่ที่ 4 ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110 
โทรศัพท์ : 0-4205-3555  โทรสาร : 0-4205-3555  อีเมล์ : admin@sanphan.go.th

www.sanphan.go.th