Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
Q&A
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น อบต.แสนพัน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
E-service

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 มี.ค. 2564
ถึง
24 มี.ค. 2564
นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน รายละเอียดและราคากลางวางท่อบุ่งกอก
22 มี.ค. 2564
ถึง
22 มี.ค. 2564
นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน รายการรายละเอียดและราคากลาง งาน คสล.หมู่ 7 งบประมาณ 104,000บาท
22 มี.ค. 2564
ถึง
22 มี.ค. 2564
นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน รายการรายละเอียดและราคากลาง งาน วางท่อส่งน้ำ.หมู่ 4 งบประมาณ 277,000 บาท
18 ก.ย. 2563
ถึง
18 ก.ย. 2563
นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ถนน คสล. หมู่ 5 - หมู่ 8 แยกเป็น 4 ช่วง
18 ก.ย. 2563
ถึง
18 ก.ย. 2563
นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน สรุปราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ 5 - หมู่ 8 แยกเป็น 4 ช่วง
18 ก.ย. 2563
ถึง
18 ก.ย. 2563
นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน รูปแบบรายการ ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 - หมู่ 8 แยกเป็น 4 ช่วง งบอุดหนุน
18 ก.ย. 2563
ถึง
18 ก.ย. 2563
นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ 5 - หมู่ 8 แยกออกเป็ฯน 4 ช่วง
24 มิ.ย. 2563
ถึง
24 มิ.ย. 2563
นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน ประกาศเผยแพร่ผู้ฃนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
17 มิ.ย. 2563
ถึง
17 มิ.ย. 2563
นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้่าง
17 มิ.ย. 2563
ถึง
17 มิ.ย. 2563
นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพัน สรุปผลการจัดจ้างเดือน ต.ค 62 - มิ.ย 63

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน
เลขที่ 79 หมู่ที่ 4 ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110 
โทรศัพท์ : 0-4205-3555  โทรสาร : 0-4205-3555  อีเมล์ : admin@sanphan.go.th

www.sanphan.go.th